آموزش بورس

دوره های آموزشی بورس

تابلو خوانی
تعداد جلسات: 6
مدرس دوره: جناب محمدرضا ظرافت
10000000 تومان
تکنیکال مقدماتی
تعداد جلسات: 10
مدرس دوره: جناب محمدرضا ظرافت
2000000 تومان
تکنیکال پیشرفته
تعداد جلسات: 12
مدرس دوره: جناب محمدرضا ظرافت
2500000 تومان
پرایس اکشن
تعداد جلسات: 12
مدرس دوره: جناب محمدرضا ظرافت
2000000 تومان

عنوان دوره

استاد دوره

قیمت دوره

تعداد جلسات

تاریخ شروع

مدت دوره

رزرو دوره